Archive for the ‘infobiznes’ Category

Ekonomia pozytywna

Ekonomia pozytywna zajmuje się badaniem i opisem faktów, w przeciwieństwie do ekonomii normatywnej, która bazuje na ocenach. Badane są zjawiska gospodarcze i wzajemne zależności, opisywana jest otaczająca rzeczywistość. Ekonomia pozytywna zajmuje się gospodarką taką, jaka jest, a nie, jaka powinna być. Pozytywne i negatywne skutki zjawisk gospodarczych są przedmiotem analizy, ustalany jest ich wpływ na efektywność gospodarowania. W ekonomii pozytywnej dokonane obserwacje nie podlegają interpretacji, przedstawione są wyłącznie konkretne fakty. Duże znaczenie ekonomia pozytywna ma dla tworzenia modeli ekonomicznych. Wykonywane są konkretne działania, a nie tylko zalecenia, aby gospodarka lepiej funkcjonowała. Ekonomia pozytywna dąży do zachowania inflacji na właściwym poziomie, zmniejszenia stopy bezrobocia, zapobiega negatywnym działaniom i łagodzi skutki niepowodzeń gospodarczych. Jest nauką o potrzebach życia, wskazuje, w jakim kierunku należy zmienić gospodarkę, aby uniknąć kryzysu gospodarczego.

Mikroekonomia

Mikroekonomia jest dziedziną ekonomii zajmującą się badaniem pomiotów, jakimi mogą być przedsiębiorstwa, konsumenci i rynki. Rozbija całą gospodarkę na poszczególne jej elementy. Nauka ta zajmuje się szczegółową analizą decyzji, jakie są podejmowane przez poszczególne jednostki. Decyzje te dotyczyć mogą zakupu i sprzedaży towarów i usług. Bada rynek i procesy zachodzące pomiędzy sprzedającymi i kupującymi. Głównym przedmiotem analizy jest popyt i podaż na dobra i usługi. Gospodarka nie jest traktowana jako jedna całość, pod uwagę brane są podmioty gospodarujące. Analiza ma postać matematyczną i statystyczną. Decyzje, które podejmują konsumenci, przedsiębiorstwa i całe społeczeństwo mają swoje przyczyny i skutki, mikroekonomia bada związki jakie między nimi zachodzą. Gospodarka postrzegana jest przez pryzmat konsumentów i przedsiębiorców, z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści. Odpowiednia relacja między popytem a podażą, daje gospodarce równowagę rynkową. Zgłaszany popyt na dobra i usługi równa się z podażą jaką oferują przedsiębiorstwa.

Makroekonomia

Makroekonomia jest działem ekonomi, zajmującym się badaniem gospodarki. Makroekonomia bada gospodarkę i związki między podmiotami jako całość. Obszarem makroekonomii jest wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, polityka gospodarcza. Przedmiotem badań jest przede wszystkim tworzenie i podział dochodu narodowego. Makroekonomia bada zarówno gospodarkę krajową, jak i światową, bada łączny popyt i podaż na dobra i usługi, tak zwany popyt globalny i podaż globalna. Poprzez analizę badane są związki między zjawiskami gospodarczymi, a także prognozuje rozwój gospodarki. Dzięki analizie makroekonomia dostarcza państwu wskazówek jak osiągnąć wzrost gospodarczy i stabilny poziom cen. W makroekonomii wyróżnić możemy dwa kierunki, kierunek Keynesowski i Neoklasyczny. Keynesowski podkreśla niestabilność gospodarki oraz tendencję do wzrostu inflacji i bezrobocia. Neoklasyczny nawiązuje do ekonomii klasycznej, jego głównym nurtem jest to, że mechanizm rynkowy prowadzi do optymalnej alokacji zasobów.

Ekonomia

Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych, analizuje produkcję, dystrybucję, konsumpcję dóbr i zasobów. Ekonomia bada jak jednostki i społeczeństwo wykorzystują swoje zasoby. Zajmuje się rynkiem i relacjami pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Obserwuje zachowania wszystkich, którzy biorą udział w wymianie towarów. Ekonomię dzieli się na mikroekonomię i makroekonomię. Mikroekonomia zajmuje się poszczególnymi jednostkami i elementami gospodarki, makroekonomia bada gospodarkę jako całość. Współcześnie biorąc pod uwagę handel zagraniczny i powiązania między państwami wyróżniamy jeszcze międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ekonomia wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki, uwzględniając popyt i podaż na dobra i usługi. Jest to nauka zarówno opisowa, jak i teoretyczna. Inny podział dzieli ekonomię na ekonomię pozytywną i normatywną. Ekonomia pozytywna opisuje sytuację rzeczywistą, a ekonomia normatywna bazuje na ocenach, jakie powinny być ceny, płace, poziom produkcji, przedstawia gospodarkę taką, jaka powinna być.

Jak rozpoznać zyskowną akcję

To czy zakupione przez nas akcje mogą przynieść dla nas jakieś zyski materialne zależy od paru czynników. Przede wszystkim przed zakupem akcji należy wyeliminować wszelkie możliwe ryzyko związane z utratą pieniędzy. W tym celu najlepiej zakupywać akcje firm, które dosyć długo utrzymują się na rynku i których produkcja jest długoletnią działalnością. Firmy, które przez długi czas działają są uważane za rentowne. Za takie uważa się również te, które potrafią właściwie dysponować swoim majątkiem oraz prowadzić tak swoją produkcję i działalność, aby nadal utrzymywać swoją produkcję na wysokim poziomie. Wysoki poziom produkcji oraz ilość produkowanych wyrobów poprzedzający duży popyt na owe towary są gwarancją, że akcje w przyszłości nie stracą na wartości. Wychodząc w przyszłość można ocenić, które firmy mają szansę na polepszenia swojej kondycji i zwiększenie produkcji, co odbije się na zwiększeniu wartości akcji danej firmy. Zatem „dobrą” akcję można rozpoznać po firmie, która ją wypuściła na rynek papierów wartościowych.

Kategorie
Ankieta

Jaka jest Twoja wiedza ekonomiczna?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze
 • Luke Shaft o Biuro maklerskie i jego zalety
  Teraz już chyba coraz rzadziej korzysta się ze stacjonarnych biur maklerskich i bardziej...
 • Severiaan o Szkolenia w firmie
  Warto odbywać takie szkolenia firmowe, bo można się sporo nauczyć i awansować. Tylko ...
 • Leszek S o Nie bój się wizyty w banku
  Ja zawsze jak chodzę do banku w mieście to kolejka jest na kilka osób, a oczywiście il...
 • Krisi Kris o Gdzie ulokować mały sklepik
  Małe sklepiki mają bardzo trudne zadanie w konkurowaniu z wielkimi molochami, które kup...
 • Marek o Umowa zlecenie
  Szkoda, że przepisy nie regulują ile może być pracowników zatrudnionych na umowę zle...
strefa ekonomii umowa zlecenie pensja minimalna i ekonomiczne skutki dla pracodawcy umowa o prace rodzaje struktury rynkowe gdzie ulokowac maly sklepik n 2 biz infobiznes planowanie zasobow firmy nie boj sie wizyty w banku ekonomista radzi ekonomia to czysty zysk finansowy czy rozkrecenie biznesu bez zaplecza finansowego jest mozliwe n 3 biz infobiznes n 2 finansowa porazka czy warto zostac poreczycielem w kredycie budowanie pozytywnej historii kredytowej kredyt hipoteczny na smierc kredytobiorcy kredyt czemu on kosztuje n 4 biz infobiznes n 3 ryzyko banku a oplaty za kredyty szkolenia w firmie cena ekonomia transportu ekonomia klasyczna n 5 biz infobiznes n 4 popyt rownowaga rynkowa ekonomia matematyczna ekonomia spoleczna inflacja n 6 biz infobiznes n 5 ekonomia pozytywna mikroekonomia makroekonomia ekonomia jak rozpoznac zyskowna akcje n 7 biz infobiznes n 6 biuro maklerskie i jego zalety rynek akcji akcje w pigulce skad czerpac oszczednosci ekonomia na kredyt n 8 biz infobiznes n 7 zarzadzanie majatkiem trwalym w gospodarstwie domowym po co sa fundusze inwestycyjne do czego sluza fundusze inwestycyjne dla kogo fundusz inwestycyjny najlepsze fundusze inwestycyjne n 9 biz infobiznes n 8 karty bankowe zgon wlasciciela rachunku bankowego bankructwo banku internetowe banki zyski z inwestycji n 10 biz infobiznes n 9 inwestycje w budownictwo w co warto inwestowac internetowe inwestowanie skladki na zus dla przedsiebiorcow kiedy inwestowac w nieruchomosci n 11 biz infobiznes n 10 uslugi ksiegowe ubezpieczenie inwestycja w zloto nie uczmy dzieci chowac pieniedzy do skarpety pozyczki przez internet platnosc karta coraz bardziej popularna n 12 biz infobiznes n 11 piramidy finansowe jak nie dac sie naciagnac koniec z kredytami we frankach finanse w zwiazku zakupy internetowe kredyt wiaze malzenstwa skuteczniej niz milosc n 13 biz infobiznes n 12 oszczedzanie na samochodzie rachunek bankowy dla studenta jak zaoszczedzic na oplatach za energie elektryczna kariera hotelarska zalety pracy w hotelu n 14 biz infobiznes n 13 praca w hotelarstwie za granica nowe doswiadczenia niebezpieczenstwa pracy za granica praca w hotelu duzym a malym wymogi pracy w zagranicznym hotelu n 15 biz infobiznes n 14 otwartosc swiata rola hotelarstwa i personalne korzysci inwestycja w siebie praca w hotelarstwie mozliwosci pracy w hotelu n 16 biz infobiznes n 15 kontrola kontrahenci straty nadzwyczajne rachunek zyskow i strat ksiegi rachunkowe n 17 biz infobiznes n 16 strata zysk ustawa o rachunkowosci zasada ostroznosci kosztorys n 18 biz infobiznes n 17 pasywa aktywa bilans wlasny biznes kredyt hipoteczny n 19 biz infobiznes n 18 interesy miedzynarodowe wlasna firma przygotuj biznesplan troska o zabezpieczenie przyszlosci wypadki i konsekwencje n 20 biz infobiznes n 19 dochodzenie odszkodowania w przypadku kolizji na drodze jak poradzic sobie po wypadku mlodzi ludzie kupujacy ubezpieczenia zabezpieczenie swojej przyszlosci ubezpieczenie sie na rozne wypadki biz infobiznes n 20