Finansowa porażka

W swoim życiu jako biznesmen, miałem zarówno wzloty, jak i upadki, więc mogę powiedzieć, że posmakowałem obu stron barykady. Zarówno tej, gdy znajdujemy się na samym szczycie, jak i tej, gdy z niego spadamy, i to z dość mocnym i wyraźnym hukiem. Moim błędem, było przecenienie swoich możliwości finansowych, co przyczyniło się do bankructwa pierwszej firmy, którą założyłem. Nie reaktywowałem jej, z finansowego punktu widzenia, nie było to ekonomiczne, zwłaszcza, że marka, nie posiadała podstaw, do tego, by ją odbudować, co już w tym momencie, daje odpowiedź na kolejne pytania, dlaczego zdecydowałem się na zupełnie nowy pomysł. Mało tego, wszedłem do branży, na której temat, nie miałem zbyt wiele informacji, jednak wiedziałem jakich błędów nie popełniać, widziałem jak robiła to konkurencja, jednak nie jestem samarytaninem, by pomagać komuś w prowadzeniu jego biznesu. Taka kolej rzeczy, albo ja się utrzymam, albo ktoś inny, tutaj nie ma miejsca, na niepotrzebne sentymenty, co wydaje się chyba nam wszystkim zrozumiałe.

Czy warto zostać poręczycielem w kredycie

Czasem, to przedstawiona w sposób błahy przysługa dla kogoś z rodziny, znajomych. Poręczenie faktycznie jest dużo ważniejszą deklaracją i zdecydowanie nie jest drobną przysługą, ale ogromnym zobowiązaniem. W niektórych przypadkach poręczenie może skończyć się spłacaniem nie swojego kredytu, lub pożyczki. Poręczenie bankowe jest jedną z form zabezpieczenia spłaty zobowiązania finansowego. Najczęściej stanowi więc, tak jak weksel, czy hipoteka, zabezpieczenie kredytu, lub pożyczki. Nie jest to tylko podpis, ponieważ kodeks cywilny zakłada, że „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. Takie brzmienie zapisu sprawia, że poręczyciel deklaruje, że spłaci kredyt, lub pożyczkę w przypadku, gdy z tego obowiązku nie wywiąże się sam kredytobiorca. Jeśli już zdecydujemy się na poręczenie zobowiązania osobie nam bliskiej, ważne jest, by przed jego podpisaniem dokładnie ustalić kształt poręczenia. Może ono bowiem przybrać różne formy. Możliwe jest na przykład poręczenie wyłącznie niespłaconej wartości kapitału. W tym przypadku nie zobowiązujemy się do spłaty całej pożyczki, czy kredytu wraz z odsetkami i innymi ewentualnymi kosztami, a wyłącznie do uiszczenia pomniejszonej o dotychczasowe wpływy kwoty kapitału początkowego zobowiązania. Taki rodzaj poręczenia będzie oczywiście dla nas najbezpieczniejszy. Warto dokładnie sprecyzować zakres naszej odpowiedzialności, ponieważ jeśli nie zostanie on dokładnie wskazany.

Budowanie pozytywnej historii kredytowej

Na historię kredytową ma wpływ wcześniej zaciągnięte zobowiązanie. Budowanie pozytywnej historii kredytowej powinno więc rozpocząć się już przy pierwszym kredycie. Jak to zrobić? Przede wszystkim każda z rat wszelkich kredytów powinna być regulowana w terminie. Niedopuszczalne jest zwlekanie z płatnością. Dodatkowo przy spłacie kredytu zwrócić należy uwagę na jej regularność. Instytucje finansowe nie będą bowiem zainteresowane pożyczeniem swoich środków klientowi, który nieterminowo spłacał dotychczasowe zobowiązania. Zaawansowanie nowoczesnych technologii sprawia, że instytucje finansowe są w stanie prześledzić każde nasze posunięcie. Przyczynia się do tego Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK, które gromadzi informacje zarówno o rzetelnych, jaki o nierzetelnych kredytobiorcach. Na podanie otrzymanych przez instytucje finansowe danych, BIK przetwarza informacje dotyczące właściwie wszystkich udzielonych w Polsce kredytów i pożyczek. Sporządza także odpowiednie raporty, które następnie przekazywane są innym instytucjom finansowym. Jeśli taki raport dotyczący nas będzie niekorzystny, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mieli sporo problemów na drodze do zaciągnięcia kolejnego kredytu. Warte zaznaczenia jest przy tym to, że informacje na temat nierzetelnego kredytobiorcy przechowywane są w bazach BIK przez aż 5 lat. Co należy zrobić, by zostać sklasyfikowanym jako nierzetelny? Wystarczy przekroczyć termin spłat raty o 60 dni i nie zareagować na wezwanie do dokonania zaległej płatności.

Kredyt hipoteczny na śmierć kredytobiorcy

Co do zasady, tryb postępowania w przypadku kredytu hipotecznego zależny jest od tego, czy kredytobiorca zaciągnął kredyt samodzielnie, czy posiadał współkredytobiorców. Jakie są możliwe scenariusze tego typu postępowania? Jeśli kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie samodzielnie, to po jego śmierci umowa kredytu hipotecznego po prostu wygasa. Jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu była cesja ubezpieczenia na życie, to bank wystąpi do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Jego wysokość może dokładnie odpowiadać sumie zadłużenia, co jest równoznaczne z tym, że spadkobiercy otrzymają nieruchomość wolną od hipoteki. Wartość polisy może być jednak większa lub mniejsza od wartości kredytu, co spowoduje powstanie nadpłaty lub niedopłaty kredytu. W obu tych przypadkach, ewentualna nadpłata i niedopłata stanowiły będą część masy spadkowej, tzn. spadkobiercy odziedziczą określoną kwotę lub pozostały do spłaty dług. Dług ten będzie oczywiście większy, jeśli odpowiednie ubezpieczenie na życie nie zostało zawarte. Wtedy bank ustali spadkobierców zmarłego. Mogą, lecz nie muszą oni przyjąć spadku. Jeśli jednak zdecydują się na jego przyjęcie, to będą zobowiązani do spłaty zobowiązania, by uwolnić nieruchomość od hipoteki. Jeśli posiadają oni odpowiednią zdolność kredytową, to mogą dalej spłacać kredyt w ratach. Mogą oczywiście także jednorazowo spłacić pozostały dług, lub sprzedać odziedziczoną nieruchomość i w ten sposób uzyskać środki na spłatę kredytu.

Kredyt – czemu on kosztuje

Kredyt to usługa dość specyficzna, jednak co do zasady nie różni się od innych wykonywanych usług czy zakupu dowolnego produktu. Koszt kredytu uzależniony jest od wielu czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują. Jakie to czynniki i w jakim stopniu definiują one ponoszone koszty kredytowania? Kosztem każdego kredytu są opłaty i prowizje spłacane w ratach. Konieczność wynagradzania instytucji finansowej w formie opłat przynależnych kredytowi podyktowana jest chęcią osiągnięcia zysku. Instytucje finansowe nie różnią się od innych przedsiębiorstw i dążą do wypracowania zysku. Wartość przekazywanych instytucjom finansowym kosztów kredytowania uzależniona jest bezpośrednio od stanu gospodarki krajowej, w tym od wskaźnika inflacji, tj. spadku siły nabywczej pieniądza. Wysokość kosztów kredytu powiązana jest także bezpośrednio z rynkiem usług bankowych. Po pierwsze jest to efekt konkurencji pomiędzy instytucjami, tzn. obniżenie wskaźników oprocentowania kredytów w jednej instytucji doprowadzić może (i doprowadzi) do reakcji ze strony konkurencyjnych instytucji, które w ślad za nią także zredukują wysokość pobieranych od kredytobiorców opłat. Po drugie są to tak zwane stopy procentowe kredytów, po jakich banki wzajemnie pożyczają sobie pieniądze. Wskaźniki stóp procentowych doliczane są do wartości oprocentowania kredytu, stanowią one swoiste wynagrodzenie utraconych korzyści – bank pożyczając nam środki nie może pożyczyć ich innemu bankowi, przez co traci część swojego dochodu.

Kategorie
Ankieta

Jaka jest Twoja wiedza ekonomiczna?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze
 • Luke Shaft o Biuro maklerskie i jego zalety
  Teraz już chyba coraz rzadziej korzysta się ze stacjonarnych biur maklerskich i bardziej...
 • Severiaan o Szkolenia w firmie
  Warto odbywać takie szkolenia firmowe, bo można się sporo nauczyć i awansować. Tylko ...
 • Leszek S o Nie bój się wizyty w banku
  Ja zawsze jak chodzę do banku w mieście to kolejka jest na kilka osób, a oczywiście il...
 • Krisi Kris o Gdzie ulokować mały sklepik
  Małe sklepiki mają bardzo trudne zadanie w konkurowaniu z wielkimi molochami, które kup...
 • Marek o Umowa zlecenie
  Szkoda, że przepisy nie regulują ile może być pracowników zatrudnionych na umowę zle...
strefa ekonomii umowa zlecenie pensja minimalna i ekonomiczne skutki dla pracodawcy umowa o prace rodzaje struktury rynkowe gdzie ulokowac maly sklepik n 2 biz infobiznes planowanie zasobow firmy nie boj sie wizyty w banku ekonomista radzi ekonomia to czysty zysk finansowy czy rozkrecenie biznesu bez zaplecza finansowego jest mozliwe n 3 biz infobiznes n 2 finansowa porazka czy warto zostac poreczycielem w kredycie budowanie pozytywnej historii kredytowej kredyt hipoteczny na smierc kredytobiorcy kredyt czemu on kosztuje n 4 biz infobiznes n 3 ryzyko banku a oplaty za kredyty szkolenia w firmie cena ekonomia transportu ekonomia klasyczna n 5 biz infobiznes n 4 popyt rownowaga rynkowa ekonomia matematyczna ekonomia spoleczna inflacja n 6 biz infobiznes n 5 ekonomia pozytywna mikroekonomia makroekonomia ekonomia jak rozpoznac zyskowna akcje n 7 biz infobiznes n 6 biuro maklerskie i jego zalety rynek akcji akcje w pigulce skad czerpac oszczednosci ekonomia na kredyt n 8 biz infobiznes n 7 zarzadzanie majatkiem trwalym w gospodarstwie domowym po co sa fundusze inwestycyjne do czego sluza fundusze inwestycyjne dla kogo fundusz inwestycyjny najlepsze fundusze inwestycyjne n 9 biz infobiznes n 8 karty bankowe zgon wlasciciela rachunku bankowego bankructwo banku internetowe banki zyski z inwestycji n 10 biz infobiznes n 9 inwestycje w budownictwo w co warto inwestowac internetowe inwestowanie skladki na zus dla przedsiebiorcow kiedy inwestowac w nieruchomosci n 11 biz infobiznes n 10 uslugi ksiegowe ubezpieczenie inwestycja w zloto nie uczmy dzieci chowac pieniedzy do skarpety pozyczki przez internet platnosc karta coraz bardziej popularna n 12 biz infobiznes n 11 piramidy finansowe jak nie dac sie naciagnac koniec z kredytami we frankach finanse w zwiazku zakupy internetowe kredyt wiaze malzenstwa skuteczniej niz milosc n 13 biz infobiznes n 12 oszczedzanie na samochodzie rachunek bankowy dla studenta jak zaoszczedzic na oplatach za energie elektryczna kariera hotelarska zalety pracy w hotelu n 14 biz infobiznes n 13 praca w hotelarstwie za granica nowe doswiadczenia niebezpieczenstwa pracy za granica praca w hotelu duzym a malym wymogi pracy w zagranicznym hotelu n 15 biz infobiznes n 14 otwartosc swiata rola hotelarstwa i personalne korzysci inwestycja w siebie praca w hotelarstwie mozliwosci pracy w hotelu n 16 biz infobiznes n 15 kontrola kontrahenci straty nadzwyczajne rachunek zyskow i strat ksiegi rachunkowe n 17 biz infobiznes n 16 strata zysk ustawa o rachunkowosci zasada ostroznosci kosztorys n 18 biz infobiznes n 17 pasywa aktywa bilans wlasny biznes kredyt hipoteczny n 19 biz infobiznes n 18 interesy miedzynarodowe wlasna firma przygotuj biznesplan troska o zabezpieczenie przyszlosci wypadki i konsekwencje n 20 biz infobiznes n 19 dochodzenie odszkodowania w przypadku kolizji na drodze jak poradzic sobie po wypadku mlodzi ludzie kupujacy ubezpieczenia zabezpieczenie swojej przyszlosci ubezpieczenie sie na rozne wypadki biz infobiznes n 20